Być kobietą, kobiecą czy lepiej męską?

Kiedy kobieta przekracza połowę życia, pozostawia za sobą obraz realizacji siebie.

Dwa portrety kobiety. Na jednym maluje się kobieta uległa, bez własnego zdania, zależna finansowo od mężczyzny. Funkcjonująca w pewnej izolacji od świata w  zaciszu domowym, opiekująca się dziećmi i domem. Posłuszna mężczyźnie, dbającą o wygodę wszystkich poza sobą. Pod portretem widnieje napis: „Matka Polka” zamiennie z „Kura domowa”

Drugi portret to przeciwieństwo pierwszego. Przedstawia kobietę, pełną energii, nastawioną na osiąganie celów zawodowych nawet za cenę konkurencji i rywalizacji. To kobieta głośno mówiącą o swoich poglądach, walcząca o swoje prawa. W związku, wyłącznie partner z równym przydziałem obowiązków. Macierzyństwo niekoniecznie jest w jej planach samorealizacji. Pod portretem widnieje napis: „Babsztyl” zamiennie z „Babochłop”

Dwa portrety to opis funkcjonujących skrajnych stereotypów odnoszących się do współczesnych kobiet. Jakie cechy, powinna kształtować w sobie współczesna kobieta, żeby nie dorobić się etykietki.

Badania wskazują, że wysoki poziom kobiecości u kobiet wiąże się z większym natężeniem lęku, niższą samooceną, a także nadwrażliwością emocjonalną, gorszą orientacją przestrzenną i niższą inteligencją. Kobiety o cechach silnie kobiecych wykazują zahamowania w sytuacjach, które wymagają wykazania się kompetencjami zarówno męskimi jak i kobiecymi. Cieszą się natomiast akceptacją społeczną, ze względu na zgodność ze stereotypem. Natomiast osoby o nieukształtowanych cechach męskich lub kobiecych mają problemy z przystosowaniem społecznym.

Osobowości  anorogeniczne wykazują elastyczność oraz płynność w różnych sytuacjach i dobór najskuteczniejszych rozwiązań przez stosowanie raz męskich, a raz kobiecych wzorców zachowania. Cechują się: wyższą samooceną oraz pozytywnym obrazem siebie, są zarówno dominujące jak i emocjonalne, a także mają silniejszą osobowość, wyższą odporność na stres jak również lepsze zdrowie.

Może warto nie traktować roli kobiecej w sposób stereotypowy i nauczyć się dostosowywać strategię postępowania do sytuacji oraz uwolnić od kategorycznego podziału na „męskie” i „kobiece”, a zamienić na „skuteczne”.

© Copyright Kobiece sprawy 2024