Dlaczego kobiety wymagają od mężczyzn zaangażowania?

Miłość niejedno ma imię- każdy opisze to uczucie innymi słowy. Każde uczucie tymczasem, rozpatrywane z naukowego punktu widzenia oznacza więcej, niż prosta sumę składających się nań emocji.

Podobnie rzecz ma się z zaangażowaniem, choć koniecznym jest podkreślenie, iż nie w każdym przypadku wymagamy zaangażowania. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy w aktywność seksualną wpisana jest (lub chcemy, aby tak było) miłość.

Żywimy bowiem przekonanie, iż zaangażowanie jest buforem, który pozwala uwolnić się od myślenia, że ‘chodzi tylko o jedno”. Chcemy bowiem przekonania, iż na każdą relację składa się więcej, niż wyłącznie nasza atrakcyjność fizyczna.

Badacze zajmujący się próbą udzielenia naukowej odpowiedzi na pytanie- czym jest miłość?- min. B. Wojciszke, czy S. Sternberg wyróżnili zaangażowanie właśnie jako jeden z trzech jej zasadniczych komponentów.

Zaangażowanie w relacje jest elementem bez którego większość z nas nie wyobraża sobie miłości.

Można powiedzieć, że pozostałe elementy uczucia miłości, a zatem namiętność i bliskość „dane” są ad hoc z początkiem każdej emocjonalnej relacji damsko- męskiej.

Tymczasem zaangażowanie, często potocznie utożsamiamy ze „staraniem się”, a ponieważ w związku pragniemy czuć się wartościowe i doceniane- walczymy o to, by było naszym udziałem.

Samo zaś zaangażowanie definiowane jest przed ww. badaczy właśnie jako podejmowanie prób przekształcenia relacji w trwały związek- niezależnie więc, czy oczekujemy utworzenia takiego związku zależy nam, by takie starania były w odniesieniu do naszej osoby podejmowane, stanowi to bowiem o utrzymaniu status quo naszego poczucia własnej wartości jako kobiety atrakcyjnej i adekwatnej samooceny.

Warto jednak pamiętać, zważać i uwzględniać także uczucia drugiej strony interakcji- czyli partnera. Oczekując i wymagając bowiem zaangażowania dajemy tym samym sygnał, iż w naszym zamyśle jest współtworzenie trwałego związku, co nie zawsze jest zgodne z prawdą.

© Copyright Kobiece sprawy 2024