Hormonalna terapia zastępcza pomaga utrzymać dobre samopoczucie

Menopauza jest okresem dynamicznych zmian w fizjologii kobiety. W przebiegu menopauzy wyróżnia się okres:okołomenopauzalny i postmenopauzalny.       Statystyczna Polka wchodzi w ten okres w wieku 51 lat, a na przestrzeni ostatnich 50 lat długość życia kobiet w krajach wysokorozwiniętych wydłużył się prawie o10 lat. Prawdopodobnie  połowa dorosłego życia kobiety XXI wieku przypadnie na czas po menopauzie. Utrzymanie wysokiej jakości życia w tym okresie jest ważnym aspektem zdrowia.

Wśród  objawów powodujących dyskomfort psychologiczny pojawia się najczęściej rozchwianie emocjonalne i rozkojarzenie.  Znaczna grupa kobiet w czasie menopauzy cierpi na uderzenia gorąca i zimna czemu może towarzyszyć nadmierna potliwość, a także zawroty głowy. Są to tzw: objawy wypadowe. Wzrasta ryzyko wystąpienia osteoporozy czyli  zmniejszenia gęstości kości, które w efekcie stają się łamliwe. Poważne kontuzje mogą ograniczyć zakres ruchów oraz aktywność fizyczną. Z kolei brak, lub niewielka aktywność fizyczna sprzyja spadkowi gęstości kośćca. U osób cierpiących na osteoporozę umiejętnie dobrane przez rehabilitanta ćwiczenia działają hamująco na spadek masy kostnej i mięśniowej. 

Pogłębiające się objawy osteoporozy są jednym ze wskazań do stosowania HZT- czyli hormonalnej terapii zastępczej, która polega na podawaniu niskich dawek estrogenów i progesteronów uzupełniających opadający wraz z wiekiem poziom tych hormonów.  Hormonalna terapia zastępcza efektywnie znosi uderzenia gorąca i zimna. Poprawia w znaczący sposób samopoczucie fizyczne i psychiczne. W wielu przypadkach korzyści stosowania HZT przeważają nad ryzykiem.

Zastępcza terapia hormonalna nie jest rozwiązaniem dla każdej kobiety. Przeciwwskazaniem są:

–       przebyte lub obecne zmiany nowotworowe lub skłonności do chorób nowotworowych w rodzinie

–       nadciśnienie tętnicze, choroba zakrzepowo – zatorowa oraz wieńcowa

–       choroby wątroby

–        krwawienie z macicy nieustalonego pochodzenia  oraz endometrioza

Dobór dawek hormonów powinien być określany indywidualnie, jak również wraz z lekarzem należy poważnie rozważyć poziom korzyści i ryzyka. Jeżeli objawy związane z menopauzą znacząco zaniżają jakość codziennego funkcjonowania warto rozważyć przyjmowanie HZT.

© Copyright Kobiece sprawy 2024